A China Coddiwomple - CycleBlaze

A China Coddiwomple

When the travel bug bites, it bites hard

By Marian Rosenberg
4,697 km (2,917 miles) over 97 days between May 29, 2022 and Sep. 2, 2022

Preamble

Definitions heart 8
In the beginning heart 5
Route heart 7

Preparations

T - 8: Thursday heart 4
T - 7: Friday heart 3
T - 6: Saturday heart 1
T - 5: Sunday heart 2
T - 4: Monday heart 1
T - 3: Tuesday heart 2
T - 2: Wednesday heart 9
T - 1: Thursday heart 2

Preliminaries

T - 0: Friday 海口 → 唐山 heart 3
T - 0: Friday 唐山 heart 4
D0: Saturday 唐山 heart 5

Hebei

D1: 唐山 → 鸦鸿桥 heart 11
D2: 鸦鸿桥 → 遵化 heart 10
D3: 遵化 → 半墅山 heart 6
R1: 半墅山 heart 6
D4: 半墅山 → 兴隆 heart 15

Beijing

D5: 兴隆 → 密云 heart 9
D6: 密云 → 怀柔 heart 5
D7: 怀柔 → 昌平 heart 9
D8: 昌平 → 朝阳 heart 8
I1-1: 朝阳 heart 3
I1-2: 朝阳 → 朝阳 heart 4
D9: 朝阳 → 房山 heart 7
D10: 房山 → 张坊 heart 3

Hebei

D11: 张坊 → 易县 heart 17
D12: 易县 → 大王店 heart 13
D13: 大王店 → 南韩村 heart 15
D14: 南韩村 → 罗庄 heart 19
D15: 罗庄 → 新乐 heart 16
D16: 新乐 → 石家庄 heart 1
I2 - 1: 石家庄 heart 4
I2 - 2: 石家庄 heart 2
D17: 石家庄 → 高邑 heart 5
D18: 高邑 → 赞皇 heart 2
D19: 赞皇 → 内丘 heart 4
D20: 内丘 → 鸡泽 heart 2
D21: 鸡泽 → 曲周 heart 2
D22: 曲周 → 大名 heart 1

Henan

D23: 大名 → 南乐 heart 1
W1: 南乐 heart 1
D24: 南乐 → 庆祝 heart 1
D25: 庆祝 → 长垣 heart 1
D26: 长垣 → 开封 heart 2
D27: 开封 → 杏花营农场 heart 3
D28: 杏花营农场 → 郑州 heart 2
I3-1 / W2: 郑州 heart 1
I3-2 / R2: 郑州 heart 2
D29: 郑州 → 新密 heart 3
D30: 新密 → 大谷 heart 3
D31: 大谷 → 石桥 heart 1
D32: 石桥 → 熊背 heart 1
D33: 熊背 → 石桥 heart 3
D34: 石桥 → 石佛寺 heart 2
D35: 石佛寺 → 邓州 heart 2

Hubei

D36: 邓州 → 黄集 heart 2
D37: 黄集 → 太平 heart 2
D38: 太平 → 吴店 heart 2
C1: 吴店 heart 5
D39: 吴店 → 安居 heart 2
D40: 安居 → 长岭 heart 2
D41: 长岭 → 孝昌 heart 2
D42: 孝昌 → 黄陂 heart 2
D43: 黄陂 → 新洲 heart 2
D44: 新洲 → 黄冈 heart 3
D45: 黄冈 → 黄石 heart 2
I4 - 1: 黄石 heart 1
D46: 黄石 → 浮屠 heart 2
D47: 浮屠 → 贾家源 heart 3
D48: 贾家源 → 闯王 heart 3
D49: 闯王 → 桃源村 heart 3

Jiangxi

R3: 桃源村 heart 1
D50: 桃源村 → 杭口 heart 2
D51: 杭口 → 山口 heart 2
D52: 山口 → 三都 heart 0
D53: 三都 → 三兴 heart 1
D54: 三兴 → 洪塘 heart 1
D55: 洪塘 → 芦溪 heart 1
D56: 芦溪 → 排上 heart 0

Hunan

D57: 排上 → 新市 heart 1
D58: 新市 → 攸县 heart 1
D59: 攸县 → 灵官 heart 2
D60: 灵官 → 金龟 heart 2
D61: 金龟 → 北湖 heart 2
W3: 北湖 heart 2
D62: 北湖 → 宜章 heart 1

G̶u̶a̶n̶g̶d̶o̶n̶g̶ Hunan

D63: 宜章 → 岩泉 heart 1
D64: 岩泉 → 东风 heart 1

Guangdong

D65: 东风 → 连州 heart 1
D66: 连州 → 寨岗 heart 1
D67: 寨岗 → 治水 heart 1
R4 / W4: 治水 heart 4
B1 / D68: 治水 → 怀集 heart 1
D69: 怀集 → 石涧 heart 1
D70: 石涧 → 莲花 heart 1
D71: 莲花 → 高要 heart 3
D72: 高要 → 更合 heart 1
D73: 更合 → 水口 heart 1
D74: 水口 → 开平 heart 3
D75: 开平 → 广海 heart 3
W5: 广海 heart 3
D76: 广海 → 深井 heart 2
D77: 深井 → 合山 heart 2
D78: 台山 → 溪头 heart 2
D79: 溪头 → 沙扒 heart 1
D80: 沙扒 → 博贺 heart 2
The Police heart 6
D81: 博贺 → 吴川 heart 3
D82: 吴川 → 湛江 heart 2

Hainan

B2 / D83: 湛江 → 海口 heart 4